Ειδικές Yπηρεσίες

  • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος μακρινής όρασης
  • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος κοντινής όρασης
  • ΔΩΡΕΑΝ εκμάθηση χρήσης φακών επαφής
  • ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή πολυεστιακών φακών επαφής
  • Ενημέρωση και προτάσεις για κάθε 
  • δύσκολη περίπτωση όρασης
  • Ενημέρωση πολυεστιακών γυαλιών


Επάνω